Kryteria doboru wibroizolatorów

montaż klimatyzacji

Wibroizolator to element gumowy lub gumowo-metalowy, który skutecznie pochłania wstrząsy i wibracje powstające w czasie pracy maszyny. Wibroizolatory różnią się pod wieloma względami, między innymi kształtem, budową oraz rozmiarami.

Aby wibroizolator spełniał swoją podstawową funkcję, jaką jest redukcja drgań, musi być przede wszystkim odpowiednio dobrany. Podstawowe kryteria doboru wibroizolatorów to:

  • Typ maszyny i jej ciężar
  • Rodzaj maszyny i ilość otworów w podstawie
  • Częstotliwość drgań maszyny
  • Grubość podstawy

Liczba wibroizolatorów musi być dobrana względem ciężaru urządzenia, przy czym zawsze trzeba wziąć pod uwagę, że masa może nie rozkładać się równomiernie. Ponadto istotna jest częstotliwość drgań, która wynika na przykład z prędkości obrotowej silnika. Kolejna kwestia to rodzaj otworów w podstawie, które mogą być gwintowane lub niegwintowane oraz przelotowe i nieprzelotowe. Nie bez znaczenia jest także długość śruby, ponieważ urządzenia mogą mieć różną grubość podstawy. Należy także uwzględnić czynniki środowiskowe, takie jak kontakt z żywnością lub wilgocią.

Jak dobrać wibroizolator?

Zazwyczaj liczba wibroizolatorów jest dobierana do liczby otworów w podstawie, aczkolwiek nie zawsze jest to gwarancja równomiernego obciążenia. Zwykle przyjmuje się, że średnie obciążenie wibroizolatora nie powinno przekraczać 25% maksymalnego obciążenia jednostkowego. Wibroizolatory do klimatyzatorów, pomp i sprężarek montuje się na ramach pośrednich, do których przykręcane są urządzenia, przy czym należy zapewniać jednakowe ugięcie poszczególnych podkładek. Jeśli podczas pracy maszyny występują obciążenia dynamiczne, to kluczowe jest zapewnienie odpowiedniej stateczności, dlatego do podstawy urządzenia często przytwierdza się płytę pośrednią.